COMBO QUÀ HẢN SẢN CAO CẤP

Thanh Hoa Tân Bình đã mua sản phẩm

Phi lê cá Hồi Na Uy