Chị Ly Thủ Đức đã mua sản phẩm

Pate Gan NaUy (Stabburet Leverpostei) - 200g