Minh Hoàng Hà Nội đã mua sản phẩm

Pate Gan NaUy (Stabburet Leverpostei) - 200g